ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเภสัชกรรมคลินิกอาเซียน เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเ
 

กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุม เภสัชกรรมคลินิกอาเซียนครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม         แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในระดับประเทศและนานาชาติ เตรียมความพร้อมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกระหว่างประเทศโดยมีเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากอาเซียนและนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เน้นในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิก ทั้งด้านการปฏิบัติและการศึกษา โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” โดยความก้าวหน้าของระบบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ จะสนับสนุนการปรับบทบาทการทำงานของเภสัชกรให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,194 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท จัดหางาน จ๊อบ ดีบี ประเทศไทย เปิดผลสำรวจ 5 อันดับอาชีพทำเงินสูงสุดของนักศึกษาจบใหม่ในไทย พบว่า อาชีพนักวิเคราะห์ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำรายได้สูงสุด พร้อมแนะ เยาวชนไทย วางแผนด้านการเรียน...
  by Editor
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับคำสั่งให้รวมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเข้าไปอยู่ในการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งดำเนินการในปี...
  by dogTech
 • ชูสหกิจศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของบัณฑิตไทยให้พร้อมก้าวสู่การทำงานและการแข่งขัน พินิติ เผยจากการร่วมประชุม Going Dlobal ที่ประเทศอังกฤษ มีการเสนอข้อมูลการศึกษาใน 9 ประเทศอาเซียน พบคุณภาพวิชาการ...
  by Editor
 • ในรายงานล่าสุดของผู้นำอาเซียนได้รับคำแนะนำสำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ต้องเผชิญหลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะกับภาคการบินในด้านการดำเนินการโดยผู้ให้บริกา...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean