ลบ แก้ไข

อาจารย์จุฬาฯปฏิเสธรายงานการศึกษาของ WEF

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมารปกป้องคุณภาพการศึกษาของประเทศ หลังจากมีการสำรวจคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนประจำปี 2012-2013 โดยประเทศที่ได้รับการสำรวจประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศมีสิงคโปร์, ประเทสมาเลเซีย, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ส่วนประเทศพม่าและลาวไม่รวมอยู่ในการสำรวจ

            โดยอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ประชาชนในท้องถิ่นที่ถูกถามในการสำรวจความคิดเห็นของพวกเขาในเรื่องระบบการศึกษาของประเทศของตนและความจำเป็นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นถูกถามเพื่อให้คะแนน 1-7 โดยคะแนนที่สูงกว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของพวกเขากับระบบการศึกษา แต่ที่มุมมองของอาจารย์เห็นว่า คุณภาพการศึกษาไม่สามารถวัดได้จากการลงคะแนนความพึงพอใจ เนื่องจากในความเป็นจริงความคิดเห็นทางคุณภาพการศึกษาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและไม่สามารถวัดได้จากตัวเลข 1- 7

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,008 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐมนตรี ประจำสำนักประธานาธิบดีและรัฐมนตรีประจำนครย่างกุ้ง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาที่ย่างกุ้ง ในหัวข้อว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับภาคบังคับโดยให้เปลี่ยนมาใช้ Child...
  by Editor Bow
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำในด้านการปรับตัวทางวัฒนธรรมเป็นจุดที่อ่อนแอของพนักงานไทยทำให้ต้องปรับปรุง เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การรวมตัวกันของ AEC...
  by dogTech
 • แอปพลิเคชั่น Chrome เป็นที่ที่มีประโยชน์มากในสังคมของการสอนของคุณครู ซี่งมีอยู่ 5 สิ่งหลักที่เราอยากจะแนะนำได้แก่ 1.TimesMaps มีที่ที่มีมากกว่า 660 แผนที่ทางประวัติศาสตร์และ 1,000...
  by Editor
 • ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean