ลบ แก้ไข

นิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในอาเซียน


 

            ประเทศนิวซีแลนด์ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน4ทุนในโครงการ New Zealand-Asean Scholars Awards (NZ-AS)แด่ประชากรในประเทศไทยในฐานะประเทศภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามสาขาที่เป็นที่ต้องการดังนี้

            - การพัฒนาทางการเกษตรที่ครอบคลุมการจัดการธุรกิจเกษตรและระบบการเกษตรที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาชนบท

            - การบริหารความเสี่ยงทางภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเหตุฉุกเฉิน, การประเมินอันตรายและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการปรับตัวและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,897 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean