ลบ แก้ไข

ทุกหน่วยงานราชการของไทยเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน

All Government Agencies

 

            นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2015 เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคประชาสังคมจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีความสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆจากโอกาสในการรวมอาเซียน

            นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า อาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวของประชากร 600 ล้านคนในปี 2015 และหลังจากการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการทำหน้าที่เป็นประตูสู่อาเซียน รัฐบาลจึงจะต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอื่นๆ

 

อ่านต่อ

 

 

dogTech
ชม 5,222 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • แผนที่อาเซียน 10 ประเทศอาเซียน 1.ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย Thailand ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประกอบด้วยประชาชนเชื้อสายไทยกว่า 80% ชาวจีน 10%...
  by Editor Bow
 • เพลงอาเซียนรวมใจ เนื้อเพลงอาเซียนร่วมใจ อาเซียน 10 ประเทศ เป็นบทเพลงที่เล่าเรื่องราวต่างๆ ของชาวอาเซียน ที่กำลังจะเปิดในปี 2558 หรือ 2015 นี้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก อาเซียนร่วมใจ...
  by Editor Bow
 • นโยบายในการพัฒนาแรงงานของไทยกำลังเร่งการพัฒนาทักษะองการสำหรับตลาดแรงงานอิสระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2015 โดยนักวิชาการกล่าวว่า ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดตลาดแรงงานเสรี...
  by dogTech
 • การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean