ALL STORIES Rss Feed
TOP STORY

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า...
by dogTech
เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม (CLMV) เข้าร่วมการอบรบที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในฐานะAttachment Officers (AO) จากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)...
by dogTech
enn.co.th ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเมืองของอาเซียนและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักความร่วมมือเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558...
by Editor Bow
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เจรจาการค้ากับผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน4 ประเทศ เพื่อยกระดับการค้าการลงทุน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น...
by dogTech
นับสิบครอบครัวที่รอการย้ายถิ่นฐานเพื่อหลีกทางให้สร้างเขื่อนไซยะบุรีภายใต้การก่อสร้างบนแม่น้ำโขงในภาคเหนือของลาว ซึ่งประชาชนชาวลาวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่เจอพายุโซนร้อนขณะนี้...
by Spider Show
ข้าวมันไก่เป็นอาหารอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมของชาติอาเซียน ซึ่งนอกจากข้าวมันไก่ของไทยแล้ว หลายๆคนจะคุ้นเคยกับข้าวมันไก่สิงคโปร์...
by Editor Bow
เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 6 พ.ย.ที่สะพานพรมแดนไทย-พม่า แห่งที่ 1 พ.อ ทรงยศ ทองก้อน รอง ผบ.ฉก ม.2 กองกำลังผาเมือง นายศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย...
by Editor
หลายจังหวัดในเขตที่ราบสูงภาคกลางของประเทศ ได้ยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็ก 167 โครงการ จากทั้งหมด 418 โครงการ เนื่องจากความล่าช้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประกาศยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็ก...
by Editor Bow
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในโอกาสที่ปีนี้ทางสมาคมฯ มีอายุครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดประชุมวิชาการที่สำคัญเรื่อง การป้องกันโรคด้วยวัคซีนใน 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน...
by Editor
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในบทบาทของผู้นำในการปกป้องอันตรายด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและองค์การอนามัยโลก...
by dogTech
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต้ASEAN-NARCO(The ASEAN +3 Workshop on Drug Monitoring Network of theASEAN-NARCO)...
by dogTech
ในการประชุมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งอาเซียนในฮานอยประเทศเวียดนามได้มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตรอื่นๆประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่น, เกาหลี, สมาคมผู้บริโภค,...
by dogTech
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยประชุมร่วมกับผู้บริหาร Commission on Higher Education (CHED) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี Dr. Patricia B. Licuanan, Chairperson...
by dogTech
www.ukm.my มหาวิทยาลัย แห่งชาติมาเลเซีย University of Malaya (UM) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเริ่มแรกก่อตั้งในปีสิงคโปร์เมื่อปี...
by Editor Bow
ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เริ่มทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ (1 เมษายน 2557) หมายเลขช่องโดยหลักตามที่ประกาศ...
by Editor Bow
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กระบี่ รับงบ 12 ล้าน รุกโครงการผลิตและกระจายพันธุ์แพะเนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลาล บริการนักท่องเที่ยว แก้ปัญหาการขาดแพะเนื้อพันธุ์ดีที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์...
by Editor
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนสองภาษา สำหรับเด็กที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข...
by dogTech
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้มีการวางแผนงานร่วมกันในการสร้างถนนทางและรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางการขนส่งที่สำคัญในแต่ละประเทศ...
by dogTech
รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านคน...
by dogTech
Page 8 of 189 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
 

คำฮิต


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean